Testy psychologiczne do policji – co i jak?

Policjant jest funkcjonariuszem państwowym, urzędnikiem państwowym. Jego zadaniem jest pilnowanie porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego, walka z przestępczościom. Jego zakresem działalności jest ochrona bezpieczeństwa zarówno ludzi jak i mienia. Jest to zawód, który jest jednym z organów ścigania, na mocy Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku. Podlega Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Jest to umundurowany zawód zaufania publicznego, który pełni określone role w życiu społecznym, w zależności od formacji jakiej podlega. Ich zadaniem jest przede wszystkim przestrzeganie, pilnowanie prawa, ściganie przestępców, ochrona ludzi i mienia w sytuacjach kryzysowych. 

Formacje w policji

Zawód ten możemy podzielić na frakcję, które mają swoje obowiązki, których muszą przestrzegać i którymi muszą się zajmować. Należą do nich:

 1. policja kryminalna – służba dochodzeniowo – śledcza, operacyjno rozpoznawcza, technika kryminalistyczna, technika operacyjna,
 2. policja ruchu drogowego,
 3. policja prewencyjna,
 4. policja antyterrorystyczna,
 5. policja specjalna – wodna, kolejowa, lotnicza,
 6. policja lokalna,
 7. policja sądowa.

Droga do zawodu policjanta

Każdy obywatel, który chce służyć w policji musi spełniać pewne kryteria.

 1. Musi posiadać polskie obywatelstwo.
 2. Być osobą niekaraną.
 3. Korzystać z praw publicznych w pełni,
 4. Posiadać wykształcenie co najmniej średnie.
 5. Nie być skazanym wyrokiem prawomocnym za jakiekolwiek przestępstwo, w tym także skarbowe.
 6. Zachować tajemnicę o Ochronie Informacji Niejawnych.
 7. Posiadać odpowiednią zdolność fizyczną.
 8. Posiadać odpowiednią zdolność psychiczną.
 9. Mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 10. Musi zdać testy sprawnościowe – jest to tor przeszkód, który należy pokonać w czasie nie dłuższym niż 1 minuta i 45 sekund.
 11. Musi zdać testy z wiedzy ogólnej – test zawiera 40 pytań. Testy wykonywane są na komputerze. Kandydat musi wybrać jedną prawidłową odpowiedź z pośród czterech innych.
 12. Musi zdać testy psychologiczne.
 13. Musi przejść rozmowę kwalifikacyjną, która odbywa się w obecności psychologa oraz funkcjonariusza policji. Ma na celu zbadanie zachowań, odruchów przyszłego kandydata w sytuacjach niewygodnych, stresowych, emocjonalnych.

Testy psychologiczne

Bardzo istotne są testy psychologiczne do policji. Zazwyczaj odbywają się kilka tygodni po teście z wiedzy ogólnej oraz testach sprawnościowych. Bardzo ważne jest sprawdzenie wiedzy psychologicznej kandydatów, ubiegających się o posadę policjanta. Taki test nazwany MultiSelect. Zawiera łącznie 304 pytania, zadania, na które kandydaci muszą odpowiedzieć. Większość pytań to zadania zamknięte. Są to pytania jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Tego rodzaju test sprawdza zachowania społeczne, zdolności intelektualne, stabilność emocjonalną, podejście kandydata do pracy w policji. Na pytania odpowiada się na komputerze. Test odbywa się w sali komputerowej. Każdy kandydat zostaje przydzielony do swojego komputera. Na pytania odpowiada indywidualnie. Cały test trwa od półtorej godziny do dwóch godzin. Sprawdza także podstawowe umiejętności kandydata do obliczania średniej mandatów. Sprawdza także jego spostrzegawczość. Za cały test można uzyskać łącznie 60 punktów. Testy psychologiczne do policji są bardzo istotne. Aby zostać kandydatem należy do nich przystąpić i zaliczyć na jak najwyższym poziomie. Warto się do niego przygotować mentalnie i merytorycznie. Nie należy się stresować, aby podczas testu emocje nie wzięły góry. Należy być opanowanym, spokojnym, podejść do testu bez emocji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Why ask?